open.mp forum
Swahili / Kiswahili - Printable Version

+ open.mp forum (https://forum.open.mp)
-- Forum: Other languages (https://forum.open.mp/forumdisplay.php?fid=23)
--- Forum: Other (https://forum.open.mp/forumdisplay.php?fid=27)
--- Thread: Swahili / Kiswahili (/showthread.php?tid=1486)Swahili / Kiswahili - Sweet - 2021-01-03

Hapa unaweza ongea kiswahili kama unakielewa..